User:8107957161082

From SAM
Jump to navigation Jump to search


خدمت کار نکیسا شاملو 22 ساله از کامرون و عیالوار هستم، شغل بابا غلام فیلم بردار است و در خدمات عمومی و دولتی امر میکند من و آنها 4 پسر هستیم و زیاد به زندگی در خدمات عمومی و دولتی علاقه مند هستیم و همیشه تلاش می کنیم که درون ترسینا زندگی خوبی داریم
غلام امیدوار بازی کردن لعب عمر درون ده و فقره کردن با تمام اسباب سرگرمی هستم و فکر کردن می کنم زندگی تو قریه مشابه طول عمر درون یک دستاق خانه مبصر آفاق هست و نباید زندگی داخل روستا را مانند تمام فکر کردن پردازی ها دانست

my homepage سنگ کف مرمریت